Spis Treści

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu ePlafoniera.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu ePlafoniera jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956206, NIP: 8992918827, REGON: 521326362, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441 zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 3. Wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu ePlafoniera

§2 Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz zamówienia.
 3. Przetwarzane dane są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia, a także do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych) - art. 6 ust. 1 lit b, c RODO. Przetwarzane dane osobowe to:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • numer telefonu
  • nazwa firmy
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy,
  • dostawcy usług IT (hosting danych, utrzymanie aplikacji sklepu internetowego),
  • firmy świadczące usługi księgowe,
  • firmy świadczące usługi marketingowe,
  • w przypadku wysyłki, zwrotu lub reklamacji towarów, podmioty (producenci) z którym współpracujemy,
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub poprzez usługę Paczkomaty 24, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, płatności PayPal lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
  • W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych uniemożliwi założenie i realizację zamówienia.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§3 Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
 3. Przetwarzane dane niezbędne do realizacji umowy prowadzenia konta w Sklepie:
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 4. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przechowywanie danych adresowych, które zostanę użyte do automatycznego wypełniania Formularza zamówienia w procesie realizacji zamówienia, są to:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • numer telefonu
  • nazwa firmy
 5. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy
  • dostawcy usług IT
 6. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane na stronie Kontakt.
 7. Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcie umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.
 8. Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie Formularza zamówienia.

§4 Przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu bezpośredniego z klientem

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Dane zbierane są w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, kontaktu telefonicznego, poczty elektroniczną (e-mail), live chata bądź innych narzędzi komunikacji - art. 6 ust. 1 lit a, f RODO.
 3. Przetwarzane dane niezbędne do prowadzenia rzetelnej obsługi Klientów:
  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • numer telefonu
 4. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy
  • dostawcy usług IT
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku liczonego od momentu nawiązania kontaktu przez klienta.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane do nawiązania kontaktu.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§7 Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia systemu ocen produktów

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Dane zbierane są podczas wysyłania przez Klienta oceny produktu wraz z jej opisem:
  • imię
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 3. System ocen wykorzystywany jest przez Administratora w celu przygotowania jak najlepszej jakości usług na Stronie Sklepu oraz zapewnienia Klientom sprawniejszego procesu dokonywania zakupów.
 4. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy
  • dostawcy usług IT
  • tylko w przypadku imienia - wszyscy użytkownicy Strony internetowej Sklepu ePlafoniera
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 5. Klient wysyłając swoją ocenę zgadza się na udostępnienie jego imienia na Stronie Sklepu, jest to dobrowolne.
 6. Dane przechowywane będą przez okres świadczenia usługi.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych uniemożliwi wystawienie oceny produktu.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§8 Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji email

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji email na podstawie - art. 6 ust. 1 lit b, f RODO.
 3. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy
  • dostawcy usług IT
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 4. Klient wysyłając swoją ocenę zgadza się na udostępnienie jego imienia na Stronie Sklepu, jest to dobrowolne.
 5. Dane przechowywane będą przez okres do 5 lat.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§9 Przetwarzanie danych osobowych w celu analizy ruchu na stronie oraz podtrzymania sesji użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ePlafoniera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Saperów 17/21, 53-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@eplafoniera.pl, tel. +48 517 798 441
 2. Do zapewnienia największej jakości usług na Stronie Sklepu, a także przygotowania jak najlepszej oferty dla Klientów, Administrator zbiera i przetwarza następujące dane:
  • adresy IP
  • unikalne identyfikatory użytkownika powiązane z przeglądarkami Klienta np. pliki Cookies
  • typ i konfigurację przeglądarki oraz urządzenia Klienta
  • aktywność na Stronie internetowej Sklepu
  • źródła odwiedzin Strony internetowej Sklepu
  • informacje o zakupach, sposobach dostawy i płatności
 3. Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 4. Wynika to z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania zasobami Sklepu.
 5. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być:
  • pracownicy Sprzedawcy
  • dostawcy usług IT
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.

§10 Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych

 1. Wszystkie dane wymienione w powyższych paragrafach mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych m.in. w następujących sytuacjach:
  • reakcja na proces prawny
  • prawomocne żądania instytucji państwowych
  • zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

§11 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
  • Shopify Inc. (dostawca usług IT)
  • Google Inc.
  • Paypal (dostawca usług płatności elektronicznych)
  • Stripe (dostawca usług płatności elektronicznych)
 2. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

§12 Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@eplafoniera.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13 Pliki "Cookies"

 1. Sklep Sprzedawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”
  • „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  • „stałe” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  • „analityczne” - umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§14 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu ePlafoniera, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.


zweryfikowano przez NeaSystem Rozwiązania Informatyczne Anna Predko-Maliszewska, www.neasystem.pl, biuro@neasystem.pl