Na tej stronie znajdziesz:

Reklamacje

Uszkodzona przesyłka
Chcesz zareklamować uszkodzoną przesyłkę? Sprawdź nasz poradnik, jak to zrobić: Klik

Kiedy mamy do czynienia z reklamacją?

Jeśli zakupiony produkt był używany zgodnie z jego przeznaczeniem i mimo tego nie działa lub przestał działać (posiada wadę fabryczną), wtedy klient może zgłosić reklamację.

Jaką formę reklamacji wybrać?

 1. RĘKOJMIA - jest to tryb dochodzenie odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodność z umową) lub prawną zakupionego towaru.
 2. GWARANCJA - gwarant samodzielnie określa warunki gwarancji i decyduje o tym, czy i kiedy naprawi lub wymieni wadliwą rzecz.

KORZYSTNIEJSZE DLA KLIENTA JEST - niezgodność towaru z umową (Rękojmia)

Jak złożyć reklamację?

Przed zgłoszeniem reklamacji, upewnij się, że wada jest rzeczywista oraz że podłączyłeś i obsługiwałeś produkt zgodnie z instrukcją.

Krok 1: Zgłoś reklamację

Masz na to 2 lata od dnia otrzymania produktu.

Co powinna zawierać reklamacja?
 • imię nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, adres siedziby lub sklepu;
 • imię nazwisko kupującego oraz dane kontaktowe: adres, telefon;
 • datę kiedy towar został zakupiony;
 • datę kiedy konsument zauważył wadę;
 • krótki opis usterek, czyli na czym polega niezgodność towaru z umową;
 • określić swoje żądanie, ewentualnie je uargumentować;
 • czytelny podpis (w przypadku wersji papierowej);
W związku z wadą możesz żądać:
 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub

złożyć oświadczenie o:
 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Wypełnij "Formularz Reklamacji", wzór znajdziesz poniżej:

Formularz reklamacji (formularz_reklamacji.pdf)

Wypełniony dokument możesz przesłać do nas na dwa sposoby:
 • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@eplafoniera.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: ePlafoniera, ul. Dolna 36, 16-030 Supraśl

Jeśli wyślesz do nas dokument drogą elektroniczną na podany adres e-mail, to niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zwrotu). Droga internetowa jest najszybszą formą komunikacji.

Krok 2: Spakuj Produkt

Jak pakujemy:
 • W celu obniżenia ryzyka uszkodzenia radzimy skorzystać z opakowania, w którym zamówienie było dostarczone,
 • prosimy zwrócić szczególną uwagę na pakowanie rzeczy delikatnych np. szkło, kryształ. Takie przedmioty powinny być spakowane ze szczególną starannością: nie powinny znajdować się blisko ścianek zewnętrznego pudełka, wewnątrz paczki powinny być unieruchomione, oddzielone od siebie i dodatkowo zabezpieczone. Dodatkowo paczka powinna zawierać informację „UWAGA SZKŁO!".

Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

Krok 3: Wyślij Reklamowany Produkt

Dokąd wysłać?

Przesyłkę wyślij na adres podany przez nas w emailu zwrotnym, potwierdzającym przyjęcie reklamacji,
z dopisaną informacją: "ePlafoniera - reklamacja"

Pamiętaj, wysyłasz na swój koszt i swoją odpowiedzialność za jej skuteczne dostarczenie.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru zwracamy, jeśli reklamacja zostaje uznana.

Co dołączyć do przesyłki?
 • Do przesyłki dołącz wypełniony i podpisany formularz reklamacji lub wyślij go jako e-mail na adres: reklamacje@eplafoniera.pl
 • Fakturę zakupu - otrzymałeś ją pocztą e-mail (opcjonalnie)
Czy ponoszę koszt wysyłki?

Konsument ma obowiązek dostarczyć reklamowany produkt do sprzedawcy na swój koszt i swoją odpowiedzialność za jej skuteczne dostarczenie. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona zwrócimy Ci koszt dostarczenia reklamowanego produktu.

Czy mogę oddać produkt na reklamację osobiście?

Procedura reklamacyjna odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową według przedstawionych powyżej kroków.

Kiedy otrzymam odpowiedź na moją reklamację?

Reklamacje przez nas są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli w ciągu 14 dni. Powiadomimy Ciebie drogą e-mail o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji.

Zwroty

Kiedy mamy do czynienia ze zwrotem?

Zwrot produktu ma miejsce w sytuacji, gdy oddajesz rzecz, która nie posiada wady, lecz taką, której z jakichś przyczyn nie chcesz jednak nabywać.

Masz na to 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Obowiązuje procedura zwrotu - odstąpienie od umowy.

Krok 1: Zgłoś zwrot

Masz na to 14 dni od dnia otrzymania produktu

Co powinien zawierać formularz zwrotu?
 • imię nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, adres siedziby lub sklepu;
 • imię nazwisko kupującego oraz dane kontaktowe: adres, telefon;
 • formułę o zamiarze odstąpienia od umowy;
 • datę kiedy towar został zakupiony;
 • czytelny podpis (w przypadku wersji papierowej);
Wypełnij "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy", wzór znajdziesz poniżej:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oswiadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy.pdf)

Wypełniony dokument możesz przesłać do nas na dwa sposoby:
 • pocztą elektroniczną na adres: zwroty@eplafoniera.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: ePlafoniera, ul. Dolna 36, 16-030 Supraśl

Jeśli wyślesz do nas dokument drogą elektroniczną na podany adres e-mail, to niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zwrotu). Droga internetowa jest najszybszą formą komunikacji.

Krok 2: Spakuj Produkt

Co zwracamy:
 • Zwracany produkt, nie może być uszkodzony - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany,
 • towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym oraz zawierać wszystkie oznaczenia sprzedającego (metki, przywieszki, instrukcje).
 • do paczki dołącz wydrukowane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Jak pakujemy:
 • Jeżeli produkt został rozpakowany - w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia radzimy skorzystać z opakowania, w którym zamówienie było dostarczone,
 • prosimy zwrócić szczególną uwagę na pakowanie rzeczy delikatnych np. szkło, kryształ. Takie przedmioty powinny być spakowane ze szczególną starannością: nie powinny znajdować się blisko ścianek zewnętrznego pudełka, wewnątrz paczki powinny być unieruchomione, oddzielone od siebie i dodatkowo zabezpieczone. Dodatkowo paczka powinna zawierać informację „UWAGA SZKŁO!".

Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

Krok 3: Wyślij zwracany produkt

Masz na to 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu.

Dokąd wysłać?

Przesyłkę wyślij na adres podany przez nas w emailu zwrotnym, potwierdzającym przyjęcie zwrotu,
z dopisaną informacją: "ePlafoniera - zwrot"

Pamiętaj, wysyłasz na swój koszt i swoją odpowiedzialność za jej skuteczne dostarczenie.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Co dołączyć do przesyłki?
 • Do przesyłki dołącz wypełniony i podpisany formularz zwrotu lub wyślij go jako e-mail na adres: zwroty@eplafoniera.pl
 • Fakturę zakupu - otrzymałeś ją pocztą e-mail (opcjonalnie)
Czy mogę zwrócić produkt osobiście?

Procedura zwrotu odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową według przedstawionych powyżej kroków.

Czy mogę wymienić zwracany produkt na inny?

Takiej możliwości nie ma. Dokonaj jego zwrotu, a następnie po uznaniu zwrotu, złóż nowe zamówienie zakupu.

Kiedy otrzymam zwrot środków?

Zwroty rozpatrywane i weryfikowane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Krok 4: Zwrot pieniędzy

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu.

Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie tę samą drogą, jaką otrzymaliśmy płatność, lub inna drogą podaną w formularzu zwrotu.

Czy mój zwrot może zostać nie przyjęty?

Zgodnie z ustawą - Twój zwrot produktu zawsze zostanie przyjęty. Przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o przyjęciu zwrotu.

Jeżeli zwrócony produkt posiada widoczne uszkodzenia lub oznaki użytkowania, Sprzedawca może obniżyć jego wartość.